Højerup gl. kirke - Stevns Klint

Højerup gamle Kirke er opført af kridtsten o. 1250-1300. Dengang lå kirken i god afstand fra klinten. Sagnet fortæller, at kirken hver julenat flytter et hanefjed ind i landet, men dette var ikke nok til at forhindre katastrofen. Den 16. marts 1928 styrtede kirkens kor og en del af kirkegården i havet, efter at tidens tand havde gnavet sig ind i klinten. Kirken var dog af sikkerhedsgrunde blevet lukket allerede i 1910

Stevns Klint er en betydningsfuld geologisk lokalitet, hvor grænsen mellem lag af skrivekridt, aflejret sidst i kridttiden, og de yngre lag af limsten fra begyndelsen af tertiærtiden for ca. 65 mill. år siden er skarpt markeret

Højerup gl. kirke - Stevns Klint

Højerup Bygade 30, Højerup

4660 Store Heddinge

Tlf: 56503688

Yderligere information: Hjemmeside