Flere nyheder

 
Litteratur
Virtuelt samarbejde

Find gamle nyheder:
Gammel nyhed fra KultuNauts arkiv
 
Virtuelt samarbejde
Ons. 8. jun. 2011

Virtuelle samarbejder, der på den ene side kalder på nye evner til at netværke og på den anden side åbner en mangfoldighed af muligheder i de enkelte virksomheder, kræver refleksion. Henriette Palner Stick har bedrevet en anvendelig, lille håndbog med nyttige råd. Læs den.

Der er ingen vej uden om det globale netværk, og derfor er fødselshjælpere som Henriette Palner Stick vigtige. Virtuelle samarbejder er ikke (længere?) et "tilbud" eller en "mulighed" - nej, det er en nødvendighed og har i årevis været hverdag for de fleste medarbejdere i globale virksomheder. Og faktisk viser den første, spæde forskning på området, at virtuelle team er langt mere produktive og succesfulde end deres jordnære forfædre.

Henriette Palner Stick breder sin lille bog over både teori og praksis, og hun forsøger - måske fejlagtigt - at rumme både teknologiske anbefalinger, sociale anbefalinger, generelle gode råd, ledelsesparadokset og selvrefleksionen. Men man kan tage, hvad man har brug for, og lade resten ligge.

Vigtigst er en vis anvendelighed, og her markerer særligt "kviklisten" fra side 80 sig som det rette resume, der ikke bare guider læseren til at undgå faldgruber, men samtidigt får spiddet, præcis hvorfor de virtuelle team er en værdig konkurrent til at mødes med dem, vi til daglig omgiver os med i arbejdssammenhæng.

Selve strukturen og de iboende udfordringer med at få etableret et virtuelt samarbejde kalder nemlig på ro, regelmæssighed og renlighed i arbejdet, og formen tvinger i positiv forstand kollegerne til at blive fokuserede og løse opgaven mest effektivt. Det øgede behov for tydelige roller, ansvar, projektplaner og mødereferater samt ikke mindst demografiske drillerier som tidszoner og sprogforbistringer kan være medvirkende til at gøre samarbejdet langt mere produktivt.

Det er gammel sociologisk viden, at det at arbejde med at løse en fælles opgave knytter de stærkeste kollegiale bånd, og ingen enkeltmedlemmer i virtuelle team ønsker at være det svage led eller den, som ikke bidrog til fælles succes. Iblandet vores generations fingerspidsfornemmelse af, at rette medarbejder ikke nødvendigvis er begrænset af rette lokation, har alle et naturligt incitament til at yde deres ypperste i de virtuelle team.

Tilbage til spørgsmålet om lederskab. Enhver visionær leder med ansvar for virtuelle samarbejder ville strippe Henriette Palner Sticks bog for pointer og omforme dem til en corporate guidelines.

Køb eller bestil bogen på saxo.com

Henriette Palner Stick: Virtuelle team
Gyldendal Business, 196 sider
ISBN: 9788702079302