Flere nyheder

 
Litteratur
Danmarks vilde lægeplanter

Find gamle nyheder:
Gammel nyhed fra KultuNauts arkiv
 
Danmarks vilde lægeplanter
Tor. 16. okt. 2014

Selvom det egentlig er et leksikalsk opslagsværk, kan man slet ikke lade være med at vende den næste side, næste igen og siden herefter - for det er medicinpopulistisk underholdning på højt plan at læse om vejgrøftens skatkammer af organisk kemi, der kan udrette mirakler, før som nu.

Der går lidt ph.d. i den. Altså på den fede måde. Men som halvstuderet akademiker kan man sådan set godt forstå forfatternes uimodståelige trang til både at føje et mere uddybende afsnit om plantekemi ind bagerst i bogen, selvom indledningen lige kort skitserer plantestoffer kemisk set, ligesom der nødvendigvis må molekyleillustrationer til, register på latin og referenceliste til videnskabelig dokumentation.

Orden i sagerne. Og absolut også med til at skabe tillid til resten af bogen, der primært består af en leksikalsk, alfabetisk oversigt over de danske lægeplanter med information om både historisk og nutidig anvendelse samt eventuel eksisterende videnskabelig dokumentation. Desuden et historisk rids over blandt andet "etnomedicin" (geografiske særkender gennem tiden), sammenhængen mellem fortidens lægeplanter og nutidens medicinske indholdsstoffer samt et par velskrevne indlæg om de danske klostres funktion som hospitaler og dermed også arne for medicinens udbredelse med oprindelse i lægeurterne. Har man lyst til at besøge læge- og krydderurtehaver, der eksisterer i dag, har bogen naturligvis et register..

Det er en god bog, og trods akademisk overlæs kan den lægfaglige læser faktisk godt fordybe sig i den fornuftige formidling af eksempelvis kemiske stoffers evne til at "stimulere tarmens motorik direkte" eller misteltenens anvendelse mod kræftsvulster - også i dag.

Køb bogen på saxo.com

Leon Brimer, Birgit Kristiansen, Ina Giversen: Danmarks vilde lægeplanter
Gyldendal, 320 sider
ISBN: 9788702138344