Flere nyheder

 
Litteratur
Tidsbilleder - Danmark i Hitlers Europa

Find gamle nyheder:
Gammel nyhed fra KultuNauts arkiv
 
Tidsbilleder - Danmark i Hitlers Europa
Ons. 13. maj 2015

Det er nok næppe gået nogens næse forbi, at det i år er 70 år siden, Anden Verdenskrig sluttede. I den anledning er der udkommet en lang række bøger om emnet. Deriblandt John T. Lauridsens store, rigt illustrerede bog, "Tidsbilleder - Danmark i Hitlers Europa".

Med Tidsbilleder har John T. Lauridsen skabt et flot værk, hvor billederne er det bærende element. Der er fotografier fra stort set alle tænkelige situationer under krigen. Fra bombarderede bygninger, flygtningelejre og soldater til billeder fra slagterier, teatre og forsamlinger.

Generelt for alle bogens fotografier er, at de viser hverdagssituationer under besættelsen. Bogen er inddelt i afsnit, der i kronologisk orden bringer betragteren gennem årene 1940-45. Fotografierne i Tidsbilleder er udvalgt af John T. Lauridsen og stammer alle fra Berlingske Medias billedarkiv.

Bogen er inddelt i forskellige, korte temaer, som f.eks. "Transporten - en tvivlsom fornøjelse" og "Det bliver alvor - luftangreb", som viser nogle af besættelsens negative følger, men der er også afsnit som ""Den tyske charmeoffensiv" og "Sommer i Danmark". På denne måde er de forskellige fotografier i bogen opdelt i temaer, der skal vise mest muligt bredde i fremstillingen af Danmark under besættelsen.

I sin bogens første reelle tekstafsnit, "Tidsbilleder" skriver John T. Lauridsen bl.a. følgende:

"Tidsbilleder er flygtige, men ikke mindst væsentlige, når man ikke har oplevet tiden selv. De giver indtryk af en anden tid, som ikke lader sig beskrive lige så sigende og godt med ord. Dog hører det med, at billederne ikke bibringer noget om proportionerne, f.eks. om hvor meget dagligdagens besværligheder fyldte i forhold til modstandskampens dramaer. (...) Det dramatiske foretrækkes af indlysende grunde frem for det trivielle. Derfor tidsbilleder."

Forfatteren har for så vidt ret. I langt de fleste bøger fokuseres der på modstandskampen og de mere dramatiske hændelser. Og derfor kan der godt argumenteres for, at en bog af denne type har manglet. Men på den anden side, så ville billederne i bogen heller ikke give megen mening uden forudgående kendskab til besættelsestiden - og herunder også modstandskamp og risici.

Tidsbilleder er en vældig fin samling af stemningsbilleder fra Danmark under besættelsen. Bogen udgør et godt supplement til de mere beskrivende historiske værker. Den vil kunne bruges både af dem, der stadig husker årene fra deres egen barn- eller ungdom, og af de senere generationer i forsøget på at få en bedre forståelse af Danmark i årene 1940-45.
Men som historisk skildring til fremtidige generationer kan den ikke stå alene.


John T. Lauridsen: Tidsbilleder - Danmark i Hitlers Europa
Gyldendal, 224 sider
ISBN: 9788702173895