Flere nyheder

 
Litteratur
Besættelsen - Dag for dag

Find gamle nyheder:
Gammel nyhed fra KultuNauts arkiv
 
Besættelsen - Dag for dag
Tor. 16. dec. 2004

Rasmus Jørgensen har skrevet en særdeles detaljeret bog om besættelsen. Det er dog et stort og bredt emne, bogen prøver at favne. Dækningen af de 5 år af Danmarks historie er ganske glimrende, men både for detaljeret og samtidig for lidt detaljeret. Læseren får faktuelle oplysninger om et væld af begivenheder under besættelsen, men kun lige et rids for hovedparten, nogle begivenheder beskrives nogenlunde detaljerede, andre omtales kun meget kort. Bogen er derfor ikke en, man læser fra ende til anden med det store overblik som udbytte, men snarere en man slår op i, for at få nogle oplysninger om en bestemt periode under besættelsen. Analyser og baggrund finder man intet af i denne bog.

Bogen er i for stor grad en opridsning af de militære begivenheder, likvideringer og sabotageaktioner. Dette gør den lidt kedelig i det lange løb og for ensartet til at læse i et stræk. Opremsningen brydes dog omkring nogle af de væsentlige begivenheder under besættelsen, såsom augustoprøret i '43, jødeaktionen og folkestrejken. De politiske forløb omkring de større begivenheder omtales på et overordnet plan på de dage de hændte, men man bliver ikke klogere på hvorfor historien gik som den gik.

Artiklerne om de enkelte dage og begivenheder er ganske velskrevne, og hænger ofte godt sammen med de artikler, der er til de omkringliggende dage.

Der ligger et stort og imponerende stykke arbejde bag indsamlingen af de oplysninger der danner grundlaget for bogen. Bogens overflod af enkeltbegivenheder ville dog komme bedre til sin ret, hvis stikordsregisteret var noget mere omfattende. Det er ikke, fordi der ikke er et stikordsregister, men netop når bogen primært kan bruges som opslagsværk, står og falder nytteværdien med hvor let det er at finde de oplysninger man vil slå op.

Bogen kan ikke anbefales til læsere der vil begynde at studere besættelsestiden. For læsere, der har et godt kendskab til perioden og i forvejen har andet litteratur kan den dog være et godt supplement

Køb eller bestil bogen hos bog&idé

Rasmus Jørgensen: Besættelsen - Dag for dag
Forlag: Det Historiske Hus & Aschehoug
Sider: 280
Udgivelsesdato: 12.10.2004
ISBN: 87-11-116699-4