Flere nyheder

 
Litteratur
Det sande ansigt

Find gamle nyheder:
Gammel nyhed fra KultuNauts arkiv
 
Det sande ansigt
Tir. 10. apr. 2007

Da Niels Svensson en dag undrede sig over, hvor lidt han vidste om Jesus udseende, viste en ven ham en bog med titlen "Ligklædet fra Torino," og sagde: "Her har du et portræt, et foto af Jesus." På omslaget sås et mands ansigt, der trods lukkede øjne lyste af styrke og myndighed. Ja, skriver Svensson, så myndigt, at mit blik måtte vige.


Svensson læste bogen og et utal andre bøger om den kristne verdens mest berømte relikvie - La Santa Sindone, det hellige ligklæde. På klædet er afbildet et skyggeagtigt, konturløst billede af en mand i hel figur, der er blevet mishandlet og korsfæstet. Kroppen er oversået med blodpletter og mærket efter slag. Der er naglemærker i håndleddene, ganske som det er beskrevet i evangelierne om Jesu lidelse og død. Spørgsmålet er så, om det virkelig er et billede af Jesus, og bogen er mere eller mindre et forsøg på at føre bevis for, at ligklædebilledet er DET SANDE ANSIGT af frelseren.

Først får vi en grundig gennemgang af hele passionshistorien, gravlæggelsen og opstandelsen, med en del nye interessante detaljer. Ifølge evangelierne fik Josef fra Arimatæa af Pilatus lov til at nedtage Jesus fra korset. Han anbragte liget i sin egen klippegrav og svøbte det ind i et ligklæde. Derefter blev graven forseglet og der stilles vagter udenfor. Men ca. 36 timer senere forefindes graven tom, og det overraskende er, at Johannes og Peter finder klædet urørt og foldet, som da Jesus blev lagt i det. Dette får evangelisten til at skrive om disciplen Johannes, at "han så og troede." (Joh. 20,8) Og hvad var det så, han så, der var så overbevisende, at han troede? Måske, skriver Svensson, at klædet stadig lå foldet hen over ansigtet og det øvrige legeme, som nu ikke længere fandtes, men uforklarligt var forsvundet. Og han så således ud til at være forsvundet, mens han i klædet, hvilket der er flere tegn på, bl.a. at blodpletterne ikke er udtværet. Om opstandelsens mysterium skriver Svensson at:

Det er fristende at hævde, at billedet er dannet i opstandelsens øjeblik. I det øjeblik Jesus overgik fra en tilstand til en anden. Det er dette øjebliksbillede, der i ligklædesammenhæng er interessant. En del hypoteser går nemlig ud på, at billedet er dannet momentant på et eller andet tidspunkt i løbet af de seksogtredive timer, Jesus ligger i graven.


Men hvordan? Det er, hvad bogen forsøger at finde et slags svar på.

Niels Svensson er både læge og teolog. Altså ikke en blindt troende, men en der er fascineret af opstandelsens mysterium og drevet af en trang til at finde ud af, om der findes en videnskabelig forklaring. Han er således selv blevet medlem af en forskergruppe, og i foreliggende bog fremlægger han med en enorm detaljerigdom den omfattende forskning omkring ligklædet, kaldet sindonologi, af græsk sindón, som betyder lagen.

Mange forskellige videnskabsgrene, såsom arkæologi og historie, er kommet i spil for at kortlægge ligklædets farefulde rejse fra Jerusalem omkr. år 33, hvor det på et tidspunkt i 1300-tallet var i tempelriddernes besiddelse, indtil det i 1578 finder sit blivende sted i Torino. Endvidere har klædet været underkastet et utal videnskabelige undersøgelser for at afgøre, om det er blevet tillavet i Palestina på Jesu tid, om blodpletterne er menneskeblod m.m., og alt er ifølge Svensson blevet fyldestgørende bevist. Kun selve billeddannelsen forbliver et mysterium, selvom der fremføres mange interessante, besnærende teorier. Og kulstof 14-dateringen, der påviste, at klædet stammede fra middelalderen, bliver ikke taget for gode varer, da det prøvemateriale der blev brugt ved dateringen, ifølge flere forskere, ikke var repræsentativt for klædet. En evt. ny kulstof-14 datering kan først, og forudsat kirken vil tillade det, foretages ved den næste offentlige udstilling, der vil finde sted i 2025. Men for de troende har det nok ikke den store betydning, og DET SANDE ANSIGT er fængslende læsning, hvad enten man tror på opstandelsen eller ej.

Køb eller bestil bogen på saxo.dk.

Niels Svensson: Det sande ansigt
Forlag: Gyldendal
Sider: 256
Udgivelsesdato: 26.03.2007
ISBN 978-87-02-05193-3