Flere nyheder

 
Litteratur
Dyrlægens natmad og andre historier

Find gamle nyheder:
Gammel nyhed fra KultuNauts arkiv
 
Dyrlægens natmad og andre historier
Man. 31. maj 2010

Det er et dejligt sted, Landbohøjskolens have. Åndehul for mangen en københavner. Og til haven hører særligt én gartner, som gennem tiden har samlet historik, anekdoter og mundtligt overleverede fortællinger sammen. Dronningebien i kuben af kantede fortællinger hedder Kim Greiner. Han har nedfældet sin viden i en ny bog, der endda også udkommer på engelsk til ære for landets turister.

Der er hverken gået forfatter, fortæller eller poet tabt i seniorgartner og omviser Kim Greiner. Til gengæld kan han sit stof, og forlaget Borgen har påtaget sig den respektable opgave at udgive bogen med fortællinger fra Landbohøjskolen og det Biovidenskabelige Fakultet. Den slags skal man huske at sige pænt tak for. Så tak.

Særligt tak for anekdoten om, hvordan "dyrlægens natmad" fik sit navn efter en dyrlæge, der bad om kombinationen leverpostej, saltkød og kraftsky i Davidsens smørrebrødsrestaurant en sen aften efter at have tilset dels de kongeliges, dels cirkussets heste. Men også en tak for den indledningsvise, meget grundige indføring i både den arkitektoniske historik bag det nuværende LIFE, instituttets åndelige og administrative ledere gennem mere end 200 år og begivenheder, der alle fortjener en prik på tidslinjen.

En stor skare af potentielle læsere kan finde deres emne: botanikere, dyrlæger, uddannelsesinteresserede og almindeligt historisk interesserede. Mindst en tredjedel af bogen - den absolut kedeligste - er dedikeret udelukkende til træerne i Landbohøjskolens have. Resten er et virvar af fortællinger om kongelige besøg, gartnerens egen medvirken i et humanvidenskabeligt forsøg med indtagelse af regnbueørred i ugevis, gennemgang af diverse hærværk, lige fra en uheldig gaseksplosion, der lagde det smukke festauditorium i ruiner, til hængepilen i brand, samt forklaring på oprindelse og skæbne for en række skulpturer og buster. Altså det, som man ville kalde en "bredt favnende bog".. og i denne sammenhæng måske endda for bredt favnende, når der skal være plads til det hele på kun 220 sider.

Til gengæld er bogen ikke uvigtig. Den sammenfatter på fin vis og med stor detaljerigdom flere hundrede års stolt tradition for dygtiggørelse udi det mere håndgribelige naturvidenskabelige. Således har Kim Greiner sammen med forlaget Borgen bedrevet et lille stykke dansk uddannelseshistorie, der er bevaringsværdigt, og som egentlig gør sig ganske charmerende mellem alle de små, mere overflødige historier fra nord, syd, øst og vest på Frederiksberg Campus.

Køb eller bestil bogen på saxo.com

Kim Greiner: Fra høj hat til gummistøvler
Borgen, 220 sider
ISBN: 9788721035969
Udkommet: 28. maj 2010