Mellemrummet - Nørrebros Fairtrade Café

Ravnsborggade 11, København N

Lørdag den 18. december 2021, kl. 20.Lyrik/oplæsning

Litteratur og gløgg: Amalie Smith, Sternberg & Signe Gjessing læser op

Kom forbi til julet hygge og litteraturoplæsning. (English below).

Vi er stolte af at kunne byde velkommen til en aften med tre anerkendte forfattere, som vil læse op fra deres værker. Få en lækker Gløgg imens forfatternes univers udfolder sig i hele rummet på denne magiske aften. Der vil også være mulighed for at stille dem spørgsmål.

Om forfatterne:
Amalie er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og Forfatterskolen.

Debut: De næste 5000 dage. Gyldendal, 2010. Tekster.
Blandt Amalies mange litteraturpriser er: Bukdahls Bet, 2011. Munch-Christensens Kulturlegat, 2011. Morten Nielsens Mindelegat, 2012. Kronprinsparrets Kulturpris, 2015.

Sternberg er mest kendt for Tidspentalogien, som består af Stenalderdigte, Depressionsdigte, Guldalderdigte, Tidsrejsedigte og De sidste dage-digte.

Signe Gjessings uforudsigelige og fantasifulde digte har med ét givet hende status som en af dansk poesis kometer. Det er digte, der følger deres egne logikker og skaber deres egne universer i en evig udforskning af betingelserne for livet og væren. Bedst som man tror, man har regnet ud, hvor digtene er på vej hen, skifter de retning og efterlader læseren paf tilbage.

Debut: Ud i det u-løse. Gyldendal, 2014.
Litteraturpriser: Bodil og Jørgen Munch-Christensens Debutantpris, 2014. Albert Dams Mindelegat, 2015.

Arrangementet er støttet af Statens Kunstfond.

Vi glæder os til at se dig.

Come by for a cozy christmassy evening with literature and Gløgg.

We are proud to welcome you to an evening with three acclaimed authors and artists. Get a delicious mulled wine (Gløgg) while the authors' universe will unfold throughout the room on this magical evening. There will also be the opportunity to ask questions to the authors. Readings are in Danish.

About the authors:
Amalie Smith is a graduate of the Royal Danish Academy of Fine Arts and the Authors' School.

Debut: De næste 5000 dage. Gyldendal, 2010. Texts.
Among Amalie's many literature prizes are: Bukdahls Bet, 2011. Munch-Christensen's Culture Scholarship, 2011. Morten Nielsen's Memorial Scholarship, 2012. The Crown Prince Couple's Culture Prize, 2015.

Sternberg is best known for Tidspentalogien, which consists of Stone Age poems, Depression poems, Golden Age poems, Time travel poems and The last days poems.

Signe Gjessing's unpredictable and imaginative poems have immediately given her status as one of Danish poetry's comets. These are poems that follow their own logics and create their own universes in an eternal exploration of the conditions of life and being. Just when you think you have figured out where the poems are going, they change direction and leave the reader wondering.

Debut: Ud i det u-løse. Gyldendal, 2014.
Literature prizes: Bodil and Jørgen Munch-Christensen's Debutant Prize, 2014. Albert Dam's Memorial Scholarship, 2015.

The event is supported by Statens Kunstfond.

We look forward to seeing you.

Fri entré

Læs mere på hjemmesiden