Alfabetisk liste over fonde til kulturformål

Herunder ser du det foreløbige resultat af "Landsindsamlingen af links til kulturfonde"!

Indsamlingen sker i samarbejde med vores skribenter og bestyreren af Fundraisingguiden, som har bidraget med en del fonde. MEN - vi kan også bruge dit bidrag. Send dit link hertil: kulturfond@kultunaut.dk

Der vil desuden være links til små uddybende artikler ved nogle af fondene.

Se også guiden Her finder du fondene

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-Æ-Ø

15. Juni Fonden - artikel
3F`s Medie- og Kulturfond - artikel

A
Alfred Good's Fond
A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal – artikel
ACPCultures+ Programme, The  
Akademiraadets legater
Albani fonden
Andelsforeningernes Humanitære og Kulturelle Fond
Anna E. Munch's legat
Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond - artikel
Arbejdernes Landsbanks Fond
Arbejdsmarkedets Feriefond
Arkitekt Jens Chr. Fugl og hustru Frederikke Fugl, født Sandbergs mindelegat
Arkitektstuderende Tina Tychsen Rasmussen og Henrik Søholt Christensens rejsefond
Atlantis – samarbejde mellem EU og USA
Augustinus Fonden – artikel
Aage V. Jensens Fonde
Aase og Ejnar Danielsens Fond

Λ Λ

B
Beckett-Fonden – artikel
Ben Webster Foundation, The
Bergiafonden
Bestsellerfund
Bevaringsværdige bygninger – liste over fonde
BHJ Fonden
Bikubenfonden – artikel
Bill og Melinda Gates Foundation
Bodil Pedersen Fonden
Brdr. E., S. & A. Larsens Legat
Brødrene Hartmanns Fond
BUPL’s Solidaritets- og kulturfond
Børnekulturpuljen – Århus Kommune
Børnesagens Fællesråd

Λ Λ

C
C. L. Davids Fond og Samling
C.W. Strandes Legatfond 
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat
Carlsbergfondet
Carlsen-Langes Legatstiftelse
Clara Hansens Mindelegat 
Codan Fonden

D
Danidas Oplysningsbevilling
Dansk Amatørmusik fondsliste
Dansk Argentinsk Forenings Kultur- og Hjælpefond  
Dansk-Færøsk Kulturfond
Dansk-Islandsk Fond
Dansk Musiker Forbund
DATS – landsforeningen for dramatisk virksomhed
Det Frie Forskningsråd
Det Kongelige Grønlandsfond - artikel
Det Obelske Familiefondartikel
DFIs filmstøtteordninger
Dronning Margrethe II’s Arkæologiske Fondartikel
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond - artikel


E
Eastern Partnership Culture Programme  
Edward Pedersens Biblioteksfond
Egmont Fonden 
Erasmus +
Erda og Christian Schrøders Fond
Esther og Jep Finks Mindefond for Arkitektur og Kunsthåndværk
Europe for Citizens

 Λ Λ

F
Fabrikant Mads Clausens Fond
FLS Industries A/S´ Gavefond
Grosserer L. F. Foghts Fond
Tømmerhandler Johannes Fogs Fond
Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde  
Fredsfonden
Frederiksberg Kommune- Musikudvalgets pulje 
Frederiksbergfonden
 
Frimodt-Heineke Fonden
Færch Fonden 

G
Gangstedfonden
Gerhard Hennings Fonds legat
Glashandler Johan Franz Ronges Fond  
Glashofs Legat 
Grosserer Andreas Collstrop og Søn Rudolf Collstrops Mindefond
Grænseforeningens fonde

Græsrodsfonden  

H
Hannibal Sanders Fond
Familien Hede Nielsens Fond

Helsefonden 
Hempel fonden 
Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse
H. P. Hanssens Mindefond

I
I.P. Nielsen Fonden

J
JazzDanmark Puljen 
Jorcks Fond
Jyllands-Postens Fond

K
Knud Højgaards Fond
Knud og Dagny Gad Andresens Fond
Kodas Kollektive Båndmidler
Kong Christian den Tiendes Fond - artikel
Kong Frederiks-Fonden
Kongehusets fonde og legater - artikel
Kraks Fond
Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond - artikel
Kulturelle Samråd 
Kulturkontakt Nord 
Kvindefonden

Λ Λ

L
Lab for Culture, fondslister mm 
Landdistriktspuljen
Lauritzen Fonden  
Lemvigh-Müller Fonden og I.F. Lemvigh Müllers Fond - artikel
Letterstedtska föreningen
Lokale- og Anlægsfonden 
Louis-Hansen Fonden 

M
Mas Matisen-korets MUSIK-legat
Merkur Fonden
Marta og Paul Kerrn-Jespersens Fond 
Musik Export Denmark 

N
Nationalbankens Jubilæumsfond - artikel
Nikolai og Felix Fonden – H.H. Prins Nikolais og H.H. Prins Felix’ Fond - artikel
Nordea-fonden - artikel
Nordisk Kulturfond
Ny Carlsbergfonden
Nykredits Fond


O
Oda og Hans Svenningsens fond - artikel
Ole Kirks Fond
Oticon Fonden - artikel
Otto Bruuns Fond

P
Politikens-Fond

R
Rockwool Fonden  

Λ Λ

S
San Cataldo
Sallingfondene 
S. C. Van Fonden - artikel
Skibsreder Carsten Brebøl's Almennyttige Fond - artikel
Sonning-Fonden - artikel
Spar Nord Fonden
Sportgoods Fonden 
Statens Kunstfond og Statens Kunstråd - artikel
Svensk-danska kulturfonden 
Sydbanks Fonde
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond 
Sønderjyske fonde - artikel

T
Trepilefonden
Tuborg Fondet - artikel
Tuborgs Grønne Fond - artikel

U
UNESCO - International Fund for Cultural Diversity
UNESCO - International Fund for the Promotion of Culture 

V
VELUX Fondene - artikel 


W
Wilhelm Hansen Fonden - artikel 
World Music Denmark 

Ø
ØK’s Almennyttige Fond
Østifterne 

 

Λ Λ