Kom godt i gang med kulturprojekter
Af Kjeld Roesgaard  man. 22. okt. 2012

Du har en ide til et projekt. Hvordan kommer du videre? Her er mit forslag.

Brug god tid på at beskrive dit projekt:

  • Hvad går det ud på?
  • Hvorfor gør du/I det?
  • Mål: Hvad ønsker du/I at opnå? Kvantitative/ kvalitative mål som gerne må kunne måles Hvilket resultat forventer du/I?
  • Målgrupper: Hvem vil du/I nå?
  • Nytteaspekt (relevans): Hvad får de/du/vi ud af det? Hvorfor er det vigtigt for dem, for jer, for samfundet?
  • Tid: Hvornår finder det sted? start og evt. sluttidspunkt

Det er vigtigt at diskutere projektet. Hvis du mest er alene med det, så find andre at snakke med det om og fortæl om det til andre. Når du hører dig selv fortælle om det, kan du måske høre, hvor det halter – husk det og skriv det ned.

Du kan med fordel skrive version 1, 2, 3 etc. ned på papir og tage dem frem med mellemrum. På den måde kan du diskutere med dig selv, og det er jo altid rart med en fornuftig samtalepartner.

Det kan også være relevant med flere samarbejdspartnere. Se dig om i dit netværk eller blandt andre, der arbejder med området. Dine konkollegaer. Er der nogen, der har det du mangler og omvendt, kan der være basis for et samarbejde – du er velkommen til også at kontakte mig for hjælp eller sparring.

Relevante værktøjer

SWOT og Brainstorm. Find inspiration her
Og her er gymnasieskolens værktøjer til ideudvikling

På www.startvaekst.dk er der gode råd og værktøjer til iværksættere. Du kan sikkert bruge flere af dem, men får nok brug for at tilpasse dem til dit eget formål. Et godt værktøj er Forretningsplan, hvor man kommer godt omkring forskellige forhold omkrig opstart af forretning eller projekt. Her  er alle startvæksts downloads til opstartsfasen.

Projektbeskrivelse: Du kan bruge Nordisk Kulturfonds ABC til dig som søger projektstøtte - afsnittet “Hvad skal en god ansøgning indeholde?” (s.17). Den er lavet med fokus på ansøgningen, så du må tilpasse den til dit formål. I denne fase skal du ikke begrænse dig af evt. bevillingsgiveres ønsker, formål mm.