Dansk Armensk Forening "DanArmen"

Danarmens formål er at fremme og udbygge mellemfolkelige forbindelser mellem Danmark og Armenien og udvikle forståelse mellem de to landes befolkninger gennem folkeoplysende og kulturel virksomhed samt være samlingssted for møde mellem herboende armeniere og danskere. Foreningen kan arbejde med uddeling af humanitær hjælp i Armenien, udbredelse af armensk kultur i Danmark og dansk kultur i Armenien samt medvirke til at skabe folkelige kontakter mellem enkeltpersoner og grupper i de to lande

Dansk Armensk Forening "DanArmen"

Emdrupgårdsvej 1

2400 København NV

Tlf: 20636898

Yderligere information: Hjemmeside
Entré: 200