Alling Beboerhus

Alling beboerforening. Foreningens formål er at fremme fællesskabet i vort landsbysamfund, samt at varetage beboernes interesser såvel indadtil som udadtil. Bestyrelsen kan fremme foreningens formål ved afholdelse af fælles aktiviteter til glæde for beboerne i Alling og lokalområdet, herunder kulturelle arrangemeneter som koncerter, teater, foredrag, udstillinger, debatmøder mv

Alling Beboerhus

Ringvej 18A, Alling

8680 Ry

Tlf: 8689 2617

Yderligere information: Hjemmeside