Aktivitets- og frivilligcentret (AFC)

Daghjem og Dagcenter - lige ved Solrød Station

Festudvalget i Dagcenter og Daghjem er et udvalg under Brugerrådet. Udvalget arrangerer café-eftermiddage med musik og dans, Mortensaften, banko 10 gange om året, foredrag, udflugter og meget andet for brugere af daghjem og dagcenter

Aktivitets- og frivilligcentret (AFC)

Solrød Center 85

2680 Solrød Strand

Yderligere information: Hjemmeside