Revy-Tosserne

Forening af amatørskuespillere, som har lavet revy siden 1980. Foreningen er still going strong. Opførelserne har i de seneste år primært været i Nr. Asmindrup Forsamlingshus, men også beboere på plejehjem har haft fornøjelsen af løjerne på de skrå brædder

Revy-Tosserne

v/ Erik Larsen, Kirkevej 15, Svinninge

4572 Nørre Asmindrup

Tlf: 2023 2511