Socialdemokraterne i Odsherred

Politisk forening organiseret i Socialdemokratiet.Formål at fremme de sociale og demokratiske ideer lokalt og regionalt, samt opstille egnede medlemmer til byråd og andre tillidshverv

Socialdemokraterne i Odsherred

Fmd. Grethe Petterson, Musikbyen 33

4573 Højby

Tlf: 5930 5031

Yderligere information: Hjemmeside