DOF Nordvestjylland

Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland. Vi er: - en forening, hvor medlemmerne samles om deres fælles interesse, - en udfarende organisation for fugle- og naturbeskyttelse, og - en fagligt arbejdende organisation, der selv står for at indsamle og - udbygge vor viden om fugle og natur på videnskabeligt velkvalificeret grundlag. Derfor er DOF for alle med interesse for fugle og naturbeskyttelse, og foreningen tæller ca. 16.000 medlemmer, hvoraf omkring 500 er med i DOF Nordvestjylland. Synlighed og information er en vigtig del af DOFs virke. Foreningen hjælper både presse, myndigheder og private i tusindvis med information, råd og vejledning om alt fra fuglebeskyttelse til målene på mejsekasser. Det lokale og regionale arbejde er placeret i DOFs lokalafdelinger. Vi har generalforsamling hvert år, hvor alle medlemmer har stemmeret. Al arbejdet her sker på frivillig, ulønnet basis. Afdelingerne tilbyder en lang række medlemsaktiviteter for medlemmer i alle aldre, i alt henved 500 møder, ture og rejser årligt. I vinterhalvåret lokker lokalafdelingerne - således også her i Nordvestjylland - med alt fra underholdende hyggemøder til instruktive foredrag og kurser om fuglene, naturen og foreningens arbejde

DOF Nordvestjylland

Fmd. Jan Kristensen, Gyvelvænget 161

7730 Hanstholm

Tlf: 9796 2456

Yderligere information: Hjemmeside