Snow Mask

Snow Mask er en komponistgruppe med pt. 5 medlemmer. Gruppen arbejder professionelt og har til formål at fremme opførelsesmulighederne for ny og eksperimenterende musik gennnem koncertinitiativer mm

Snow Mask

v/ Niels Christian Rasmussen, Tobisvej 6, Lyngsaa

9300 Sæby

Tlf: 9846 9059

Yderligere information: Hjemmeside