Danmarks Naturfredningsforening, Ikast-Brande

Formål: Værne om Danmarks natur gennem fredninger, natur-hjælpeforanstaltninger og gennem forankring i Natur-og miljøsager at sikre naturens overlevelse. Landsorganisation: Danmark Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, tlf. 39 17 40 00

Danmarks Naturfredningsforening, Ikast-Brande

Trehuse 7

7441 Bording

Tlf: 86 86 18 11

Yderligere information: Hjemmeside