Sønderjysk Energi- og miljøkontor

Kontorets hovedformål er at vejlede borgere i forbindelse med energi- og miljøspørgsmål. Der arbejdes med at finde konkrete løsninger og der igangsættes aktiviteter på tværs af etablerede foreninger og organisationer. Som medlem kan du få vejlidning og information om: Lavenerigbolig, solvarme, vindkraft, kompostering, masseovne.

Sønderjysk Energi- og miljøkontor

Elvej 2A

6534 Agerskov

Tlf: 73 83 30 00

Yderligere information: Hjemmeside
Åbningstider:

Åbent: Kl. 9-16