Kulturpresse Plus
Kulturpresse Plus inkluderer:

 • Hele indholdet af Kulturpresse Basis.
 • Udarbejdelse af pressestrategi (her indgår bl.a. en oversigt over mulige pressevinkler og en tidsplan for PR-arbejdet).
 • Løbende kontakt med kulturpressen, samt evt. mulighed for personligt møde.
 • Målrettet pressemeddelelse til udvalgte medier.
 • Opfølgende pressearbejde, hvor der tages personlig kontakt til medierne.
 • KultuNaut tilbyder at stå som pressekontakt, så journalister altid har mulighed for at henvende sig.

Pris 7000 kr. + moms.


Kulturpresse plus foregår i praksis på følgende måde:

 1. Pressemeddelelse og/eller andet tekstmateriale samt billeder sendes til kulturpressen@kultunaut.dk. Billederne skal have en høj opløsning. Send gerne materialet til Kulturpressen i god tid, da nogle medier har en lang produktionstid.
 2. Med afsæt i det tilsendte tekstmateriale udformes et udkast til en pressestrategi samt pressemeddelelse.
 3. Som arrangør tilbydes du et personligt møde med den ansvarlige PR-medarbejder på KultuNauts kontor i Søborg. Mødet kan også foregå telefonisk, såfremt du foretrækker dette. På mødet fastlægges en endelig handlingsplan, og ideer til forskellige pressevinkler (videre)udvikles.
 4. Den redigerede pressetekst oprettes som en webnyhed, der vises på kultunaut.dk i 14 dage.
 5. Pressemeddelelse og webnyhed sendes til godkendelse hos arrangøren inden udsendelse til pressen og implementering på hjemmesiden.
 6. Der planlægges 2 - 5 udsendelser af pressematerialet alt afhængig af de forskellige mediers produktionstid og deadlines.
 7. KultuNaut tilbyder at stå som ekstra kontaktperson i pressemeddelelsen. Hermed står KultuNaut hele tiden til rådighed, så en værdifuld pressedækning ikke bliver tabt på gulvet.
 8. KultuNaut følger op på det udsendte pressemateriale ved at tage kontakt til udvalgte medier.
  Kulturpressen kan ikke garantere omtale i medierne, da det er op til de enkelte mediers redaktioner, om de vil bringe en omtale.
 9. Arrangøren vil løbende modtage statusopdateringer for pressearbejdet.
Tillægsprodukter til Kulturpresse Plus
Ved køb af en Kulturpresse tilbydes følgende tillægsprodukter:

 • Udvidet visning
  Artikel og banner vises i en ekstra periode på op til 14 dage.
  Pris: 100 kr. + moms pr. dag.

 • Indtastning af arrangement i kalenderen
  Det er gratis selv at indtaste arrangementer til kalenderen, men i forbindelse men en Kulturpresse kan man få hjælp til at indtaste og oprette arrangementer i KultuNauts kalender.
  Pris: 250 kr. + moms og 10 kr. + moms pr. arrangement.


KultuNaut forbeholder sig retten til at afvise arrangementer, såfremt det vurderes, at de ikke har relevans for Kulturpressens modtagere.