Tillgänglighetsförklaring

Senast redigerad: 6. mar. 2024

Företaget

KultuNaut
Niels Finsens Allé 65, 1.sal
2860 Søborg
CVR: 26504856
E-mail: kultunaut@kultunaut.dk
Telefon: +45 33 73 10 50

Hemsidan

Omfattas av detta uttalande är formaterat innehåll från www.kultunaut.dk. Innehållet ingår i ett antal webbadresser därutöver www.kultunaut.dk. Uppgifterna infogas bl.a. som widgets eller laddas dynamiskt via skript.

Tillgänglighetsförklaringen behandlar uteslutande den del av innehållet som formateras och infogas av KultuNaut.

Appar ingår också:

Bolaget åtar sig att göra innehållet tillgängligt, jfr "Lag om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster, lag nr 801 av 2022-06-07"

Kompatibla tekniska hjälpmedel

Webbplatsen är designad för att vara kompatibel med följande hjälpmedel:

 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Mac OS X Safari
 • VoiceOver - IOS tillgänglighetsverktyg
 • TalkBack - Android tillgänglighetsverktyg

Tillgängligheten till webbplatsen baseras på följande tekniker:

 • HTML
 • CSS
 • JavaScript
 • React-Native

Bedömningsmetoder

Företaget har bedömt tillgängligheten för denna webbplats med hjälp av följande metoder:

 • Löpande intern utvärdering via uppföljningsverktyg
 • Intern utvärdering:
  • Intern manuell granskning av nya projekt

Initiativ

Vi upprätthåller kontinuerligt ett antal grundläggande principer för webbplatsen, där bl.a. är fokus på alternativ text, formatering av rubriker, meningsfulla länktitlar, meningsfulla Aria-etiketter, korrekta roller etc. som är viktiga för webbtillgänglig.

Feedbackprocess

Om du upplever något otillgängligt innehåll, kontakta oss för att lösa problemet med webbtillgänglighet. Du gör detta med hjälp av kontaktinformationen som visas högst upp i denna tillgänglighetsförklaring.

Vi uppskattar mycket din feedback om tillgänglighet. Kontakta gärna Bolaget om du har förslag eller önskemål om att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Kontakta oss via e-postmeddelandet ovan, vi strävar efter att svara på feedback inom 5 arbetsdagar.

Ansökan till Digitaliseringsverket

Den danska digitaliseringsmyndigheten övervakar efterlevnaden av lagen om webbtillgänglighet.

Innan du kontaktar Digitalbyrån måste du kontakta företaget i syfte att lösa problemet med webbtillgänglighet. Du gör detta med hjälp av kontaktinformationen som visas högst upp i denna tillgänglighetsförklaring.

Om du upptäcker att företaget som ansvarar för webbplatsen inte svarar tillfredsställande på din förfrågan kan du skicka en förfrågan till Digitaliseringsstyrelsen. Via detta formulär eller spela in ett meddelande på telefonen 20 16 36 12.

Digitalbyrån använder förfrågningarna som input för övervaknings- och tillsynsinsatser för efterlevnad av webbtillgänglighetslagen. Du kan inte förvänta dig att få svar på din förfrågan, om inte Digitalbyrån behöver vidareutvecklas.