Om KultuNaut

Sedan 1996 har KultuNaut samlat in och publicerat information om allmänt tillgängliga kulturevenemang i Danmark. Evenemangen sträcker sig från små, lokala loppmarknader till festivaler och stadionkonserter.

Det är gratis att ange sitt evenemang i KultuNauts databas. Händelsen kommer sedan att godkännas av KultuNaut innan den visas på webbplatsen. Detta innebär att det vanligtvis tar 1-2 dagar innan händelsen visas på webbplatsen, men det är nödvändigt att undvika dubbletter, skräppost och annat oönskat innehåll.

Läs mer om KultuNauts samarbete med kommuner, turistorganisationer etc.
Informationen från www.kultunaut.dk distribueras också till hundratals andra webbplatser samt tryckta och / eller digitala medier.

e flesta av landets kommuner och turistmål använder KultuNauts speciella kalendrar, och partnerna inkluderar också tidningar, lokala föreningar, tvärregionala kulturella samarbeten och kommersiella aktörer.

De många partnerna gör informationen tillgänglig för många som kanske inte känner till eller använder KultuNaut direkt.

KultuNaut har ett kontor i Søborg och har fyra heltidsanställda och fem deltid.

Kontakta KultuNaut
Läs mer om KultuNauts specialkalendrar