KultuNaut

Sedan 1996 har KultuNaut samlat in och publicerat information om allmänt tillgängliga kulturevenemang i Danmark. Evenemangen sträcker sig från små, lokala loppmarknader till festivaler och stadionkonserter.

Det är gratis att ange sitt evenemang i KultuNauts databas. Händelsen kommer sedan att godkännas av KultuNaut innan den visas på webbplatsen. Detta innebär att det vanligtvis tar 1-2 dagar innan händelsen visas på webbplatsen, men det är nödvändigt att undvika dubbletter, skräppost och annat oönskat innehåll.

Läs mer om KultuNauts samarbete med kommuner, turistorganisationer etc.
De allra flesta av landets kommuner och turistmål använder KultuNauts specialkalendrar. Dessutom finns det ett antal tidningar, lokala föreningar, interregionala kulturella samarbeten och kommersiella aktörer som samarbetar med KultuNaut. Informationen från www.kultunaut.dk distribueras via detta nätverk till flera hundra andra webbplatser samt tryckta och / eller digitala medier.

Kontakta KultuNaut om du vill komma överens om integrationen av KultuNauts kalender.

De många partnerna gör informationen tillgänglig för många som kanske inte känner till eller använder KultuNaut direkt.

Det finns många olika tekniska lösningar:
Kontakta gärna KultuNaut för att höra mer