Kalender

Dato

Kategori


Søg i kategori

Viser 19 events i Randers Kommune mellem 4. mar. og 2. apr. 2021

6. Mar Foredrag

Adrian Hughes - God og dårlig smag, og hvem skal bestemme? Kulturhusdag

Lørdag den 6. marts 2021, kl. 14-15.
Pris: Fri entré
Randers Bibliotek, Stemannsgade 2, Randers C
Oplev Adrian Hughes i et spændende foredrag, der omhandler god og dårlig smag..

God eller dårlig smag har Hughes bl.a. diskuteret i DR's "Smagsdommerne" i ti år. I dagens foredrag viser han eksempler på begge dele i dialog med publikum. Fra Smagsdommertiden giver han eksempler på værker, som satte sindene i kog. Krimien, der var så dårlig, at én af dommerne nægtede at læse den færdig, eller musikforestillingen, som slet og ret blev kaldt "en lorteforestilling" - selv om den efterfølgende solgte 50.000 billetter.

Foredraget finder sted i Kulturhusets sal.

Tilmelding nødvendigt
Vis kort
9. Mar Foredrag

Den nødvendige samtale

Tirsdag den 9. marts 2021, kl. 10.30-13.30.
Pris: Entré: 80 kr
Kristrup Sognegård, Ørneborgvej 5, Randers SØ
Ved hospicechef på Anker Fjord Hospice Herdis Hansen..

Skal vi følge Luthers opfordring om, at "Døden skal man tale om, når den er langt væk. Når den er tæt på skal man have fokus på livet"? Det er ikke altid muligt at give et menneske det liv op til døden, som han eller hun måtte have ønsket. Men tid til at lytte til det enkelte menneskes vær-dier, forhåbninger og ønsker til livets sidste fase kan måske skabe en bedre sammenhæng mel-lem døden og det levede liv for det enkelte menneske. Kan "Den nødvendige samtale" hjælpe os med igen at turde tale om døden? Efter pausen vil foredragsholderen holde en "samtalesa-lon".
Debatskabende arrangement
Vis kort
9. Mar Foredrag

Livestreaming - Big Bang og det usynlige univers

Tirsdag den 9. marts 2021, kl. 18.45.
Pris: Entré: Gratis billetter Køb/bestil billet
Randers Bibliotek, Stemannsgade 2, Randers C
Livestreaming giver dig en unik naturvidenskabelig oplevelse..

Professor i astronomi Steen Hannestad, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.
Mørkt stof og mørk energi udgør 95 % af universet, men vi ved faktisk ikke, hvad det er. Uden det mørke stof ville vi og livet imidlertid ikke eksistere. Løfter den nyeste forskning i kosmologi sløret for hvad det usynlige univers egentlig består af?

Foredraget er gratis, men kræver tilmelding.

Foredraget foregår i Kulturhuset Sal
Vis kort
9. Mar Foredrag

Om Fonden til bevarelse af gamle bygninger

Tirsdag den 9. marts 2021, kl. 19.30-21.
Pris: Entré: 50 kr for ikke medlemmer, gratis for medlemmer
Helligåndshuset, Erik Menveds Plads 1, Randers C
Formand for fondens bestyrelse: Karen Smed og sekretær, Henri Amsler I dette foredrag skal vi høre om et specielt hjørne af Randers' historie. I 1961 etableredes Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Randers Kommune..

Niels Ebbesens hus og Bødkergården i Storegade blev de første huse, som fonden erNiels Ehvervede.

I dag ejer fonden 9 ejendomme med 43 boliger og 9 erhvervslejemål, hvoraf alle er smukt renoveret. Fonden er en selvejende non-profit erhvervsdrivende fond, der som hovedformål har at sikre og bevare fredede og bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune. Fonden køber, istandsætter og administrerer 43 boliger og 9 erhvervslejemå
Vis kort
11. Mar Foredrag

Poul Marcus

Torsdag den 11. marts 2021, kl. 19.
Hjemmeside: Se hjemmeside
Randers Fritidscenter, Vestergade 15, Randers C
Jakob August Riis. Indflydelsesrig dansker i amerikansk historie..
Vis kort
15. Mar Foredrag

Mandagsklub

Mandag den 15. marts 2021, kl. 14.30.
Sankt Andreas Kirke, Hadsundvej 81, Randers NØ
Vis kort
16. Mar Foredrag

Livestreaming - Pandemier i de sidste 200 år

Tirsdag den 16. marts 2021, kl. 18.45.
Pris: Entré: Gratis billetter Køb/bestil billet
Randers Bibliotek, Stemannsgade 2, Randers C
Livestreaming giver dig en unik naturvidenskabelig oplevelse..

Professor i folkesundhed Lone Simonsen, Institut for Naturvidenskab og Miljø, Roskilde Universitet.
Hvad vi kan lære af at kigge tilbage på de seneste 200 års pandemier? Fx influenzapandemierne som har hjemsøgt os i mere end 130 år og de store udbrud af kolera, polio, mæslinger, kighoste og ebola der har mange træk tilfælles med egentlige pandemier.
Og hvad vi kan lære af de nye matematiske modeller som skal forsøge at forudsige hvordan fremtidige epidemier udvikler sig? Hvordan ender covid-19-pandemien?

Foredraget er gratis, men kræver tilmelding.

Foredraget foregår i Kulturhuset Sal
Vis kort
16. Mar Foredrag

Livestream fra Aarhus Universitet

Tirsdag den 16. marts 2021, kl. 19.
Hjemmeside: Se hjemmeside
Sct. Clemens Kirke, Parkboulevarden 15, Randers C
"Pandemier i de sidste 200 år" v/ Professor i folkesundhed Lone Simonsen, Institut for Naturvidenskab og Miljø, Roskilde UniversitetHvad kan vi lære af at kigge tilbage i historien på de store epidemier og pandemier - fx pesten, spansk syge, kopper,..

Kolera og mæslinger? Nye matematiske modeller giver os indsigt i hvordan fremtidige epidemier udvikler sig - herunder covid-19-pandemien. Foredraget er en af de 6 foredrag, der vises i Sct. Clemens kirke i foråret. Arrangementet er gratis, der serveres lidt forfriskninger undervejs
Vis kort
18. Mar Foredrag

Hvad er et menneske? - UDSAT

Torsdag den 18. marts 2021, kl. 19-21.
Pris: Entré: 145 kr Klik her for at tilmelde dig
Arrangør: AOF Randers
VIA University Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3, Randers C
Underviser: Svend Brinkmann. "Kend dig selv! stod der over Apollontemplet i Delfi i det gamleGrækenland. I nyere tid er udsagnet fortolket som en opfordring til at gå påopdagelse i ens eget indre..

Man skal kende sig selv for at kunne udvikle sigpersonligt, realisere sine indre potentialer eller blive den bedste udgave afsig selv. Ofte er selvudviklingen anset som en nødvendighed, ikke bare iprivatlivet, men også på arbejdet.

Grækerne mente dog formentlig noget andet med udsagnet: Nemlig atman først og fremmest skal kende sig selv som et menneske. Altså som et væsenmed visse almene karakteristika, der lever sit liv sammen med andre. At kendesig selv som et menneske er derfor et dannelsesprojekt, som er noget andet endindividuel selvudvikling. Men hvad er egentlig et menneske? Hvor kan et modernemenneske hente ressourcer til at forstå, hvad et menneske er? Og hvordanrealiserer man overhovedet sin menneskelighed?

Disse spørgsmål søger Svend Brinkmann at besvare i foredraget, derbaserer sig på en kommende bog med samme titel. Gennem foredraget introduceresforskellige menneskebilleder herunder det biologiske, rationelle, følende,sociale og religiøse menneske og det diskuteres, om nutidens samfundoverhovedet giver plads til at være menneske. Svend Brinkmann kommer også indpå, hvordan det menneskelige er under pres af en teknologisk udvikling, hvormennesket konstant søges optimeret både psykologisk, medicinsk, neurologisk ogdigitalt.

Hold: 6621111000
Vis kort
20. Mar Foredrag

"Det vigtige valg!" - Rundstykkemøde med Roger Buch

Lørdag den 20. marts 2021, kl. 10.
Hjemmeside: Se hjemmeside
Sct. Clemens Kirke, Parkboulevarden 15, Randers C
Kommunalvalget 2021 er som altid det vigtigste valg. Selv om mange glemmer det, så er det kommunerne - ikke staten - som skaber velfærdssamfundet for børn og unge, voksne og ældre. Men hvordan har det kommunale demokrati det egentlig?.

Hvad kommer valgkampen til at handle om? Og hvem vinder? Det er nogle af de spørgsmål Roger Buch, besvarer i sit oplæg, som også cirkler om, hvad der er galt med byrådet i Randers og lægger op til spørgsmål og debat. Roger Buch, centerleder, Ph.d., cand.scient.pol.: I perioden 1993-2004 parti- og kommunalforsker ved Syddansk Universitet i Odense og siden 2004 forsker i samfundsvidenskab ved DMJX Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Århus. Forskningsmæssig fokus har oprindeligt været på lokale partiforeninger og kommunalvalg samt kommunalreformen og regional og kommunal udvikling. I de seneste ti år også studier af journalistisk etik, public service, kommunikation og journalistik i danske regioner, samt mediernes dækning af økonomi og krisen. Han arbejder i øjeblikket med et projekt om udviklingen af lokaledemokrati. Roger Buch er en af landets mest brugte eksperter om kommunalpolitik, partier og valg. Han er forfatter til bogen "Den vigtigste politik" om kommunalvalg og kommunalpolitik. Sct. Clemens kirke byder på kaffe og rundstykker. Arrangementet er gratis
Vis kort