Kalender

Dato

Kategori


Søg i kategori
Indtast nyt arrangement Ret info
Sidst rettet
19/10 2004
AOF Randers
Odinsgade 4
8900 Randers C
Tlf: 86 43 00 00 Fax: 86 40 86 43
Yderligere information: Hjemmeside
Åbent: 08.00-14.00


Viser 6 events fra/efter 16. jun. 2021

16. Jun Undervisning

Spansk til rejsebrug

Torsdag den 18. marts til torsdag den 17. juni 2021, 12 kursusdage kl. 18-19.30.
Pris: Entré: 1055 kr Klik her for at tilmelde dig
Arrangør: AOF Randers. AOF Huset, Odinsgade 4, Randers C
Underviser: Izebel Sánchez Hernandez. Hola! Skaldu ud at rejse til et spansktalende land? Her vil du lære sproget helt frabunden..

Vi vil arbejde med små dialoger, enkle tekster og lette øvelser med detmål, at du kan klare de mest almindelige situationer i det daglige liv, når maner på ferie. Du lærer at introducere dig selv, bestille mad på restaurant,spørge om vej, købe ind, shoppe og meget mere. Grammatik vil bruges, hvor deter nødvendigt for din forståelse af spansk.
Undervisningsmateriale aftales ved første mødegang.

Hold: 6621106106
Vis kort
26. Jun Undervisning

Færdselsrelateret førstehjælp

Lørdag den 26. juni 2021, kl. 09-17.
Pris: Entré: 350 kr Klik her for at tilmelde dig
Arrangør: AOF Randers. AOF Huset, Odinsgade 4, Randers C
Underviser: Marianne Mikjær Christensen. HUSK.! INTET KØREKORT UDEN FØRSTEHJÆLP. Og intet kursus uden mundbind. Materialeudgift kr. 160 betales til underviseren når du møder ind. NB!.

Husk ved tilmelding at oplyse cpr. nr og mail adresse, så underviser kan udfylde og sende kursusbevis.

Kurset omfatter orientering om grundlæggende førstehjælp samt hjertemassage og hjertestarter. Følgende emner gennemgås på kurset:
Stands ulykken
Nødflytning
Livreddende førstehjælp
Alarmering
Almindelig førstehjælp
Trinvis førstehjælp, resume

Hold: 6621103024
Vis kort
29. Sep Foredrag

Fra højtråbende realitystjerne til storsælgende købmand

Onsdag den 29. september 2021, kl. 19-21.
Pris: Entré: 125 kr Klik her for at tilmelde dig
Arrangør: AOF Randers. VIA University Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3, Randers C
Underviser: Jim Lyngvild. Hør et anderledes foredrag om iværksætteri.Om at turde hvor andre tier, og om at ruste sig til fremtidens shitstorms vedaltid at være et skridt foran..

Og så om hvordan man får hul på Kina, blot vedat være sig selv, have rundsave på albuerne, farverigt tøj på og en ukueligviking i maven

Jim Lyngvild er her og der og alle vegne, menspørger man ham selv, er der en klar strategi.

"I dag er verden skruet sådan sammen, atman følger personligheder, ikke produkter. Det nytter ikke at have verdensbedste hammer, hvis hammeren ikke også har en historie og en personlighed

Med dette for øje har Lyngvild satvikinge-sejl mod verdensmarkedet, og ser man på hans mediedækning i alt fraKina til USA, har han fat i den lange ende

Kort sagt, hvordan får man succes i enverden, der konstant er i forandring, og hvor skandaler og sociale medier heletiden tegner linjerne for næste skridt

Hold: 6621211000
Vis kort
9. Okt Undervisning

Perlehækling -lav dit eget personlige armbånd og halskæde

Lørdag den 9. oktober 2021, kl. 09.30-16.
Pris: Entré: 360 kr Klik her for at tilmelde dig
Arrangør: AOF Randers. AOF Huset, Odinsgade 4, Randers C
Underviser: Birthe Dam Andersen. Introduktion fornybegynder med perlehækling. Vi arbejder med perler, hvor du lærer hvordan dumed simpel masketeknik kan hækle dit eget flotte smykke..

Vi tager udgangspunkti et mønster til armbånd med 8 10 perler pr. omgang, hvor du lærer at hækleet færdigt og unikt smykke fra start til slut med montering af lås. Du lærerteknikker, så du kan blive inspireret og selv komme videre med perlehæklingefter kurset og den store verden, der åbner sig indenfor smykkedesign.

Instagram@annadamdesign

Hold: 6621202208
Vis kort
12. Okt Foredrag

Strik og stress

Tirsdag den 12. oktober 2021, kl. 19-21.30.
Pris: Entré: 75 kr Klik her for at tilmelde dig
Arrangør: AOF Randers. VIA University Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3, Randers C
Underviser: Dorte Lyager. Dorte Lyager havdeen succesfuld karriere i medicinalbranchen, da hun bragede ned med hvad hunførst troede var stress i forbindelse med et voldsomt og traumatisk sygehusforløb..

En veninde dukkedeop med et par strikkepinde og sagde
STRIK!
og det blev startskuddet tilbedring. På grund af sin uddannelse som molekylær- og cellebiolog begyndteDorte at interessere sig for de processer, der skete i kroppen når man strikkerog hvordan dette kunne udnyttes i forbindelse med stress-recovery. Det førtetil bogen "Strik og Stress af
, der udkom i 2006.
Den voldsommeoplevelse havde dog udløst en Bipolar Lidelse, og i mange år svingede Dortemellem perioder med fuld fart frem og depressioner, hvor strikkepindene var entro følgesvend som restitution. De kunne dog ikke forhindre nye episoder.
Først i 2014 fikDorte med hjælp fra en ny praktiserende læge gang i et recovery-forløb, hvorsygdomsindsigt, antiinflammatorisk kost, motion, wellness og vinterbadningkunne supplere timerne med strikkepindene.
I dag er Dortesymptom- og medicinfri, meget aktiv helårs open water svømmer og spirendetriatlet.
Dorte fortæller omsin recovery-rejse og deler ud af sin viden om de biokemiske og fysiologiskeprocesser, man selv kan påvirke fx via strikkepindene, kosten og vinterbadning.

Sind og AOF Randerssætter fokus på det skrøbelige sind gennem en række foredrag.

Under #BRYDTABUETkom der stor fokus på det uperfekte, komplicerede og udfordrende liv. Der blevinviteret med til hverdagen bag facaderne og der blev vist nuancer af, hvordanlivet også kan tage sig ud. Mange af os har
noget
, der udfordrer os i hverdagen,men graden og kompleksiteten af disse udfordringer kan være meget forskellige.Lige fra dagligdags bekymringer og let melankoli til invaliderende angst, dybdepression og skizofreni
På trods af enspirende åbenhed i samfundet og den offentlige sfære, er psykisk sygdom stadigomgærdet af et stort tabu og mange mennesker holder deres udfordringer skjultaf frygt for stigmatisering og fordomsfuldhed
Sind og AOF vilgerne åbne en dør til det komplicerede liv ved, at lade en række menneskeråbent og ærligt fortælle om deres liv og hvordan de har fundet vej, til enmeningsfuld tilværelse med indhold og glæder.
Kom og hørpersonlige hverdagsberetninger, få viden og indsigt i psykisk sårbarhed. Måske finder vi ud af at der i psykisksårbarhed er en psykisk styrke, som vi kan lære at bruge. Bliv klogere på andreog måske også på dig selv!

Hold: 6621211003
Vis kort
25. Nov Foredrag

Hvad er et menneske?

Torsdag den 25. november 2021, kl. 19-21.
Pris: Entré: 145 kr Klik her for at tilmelde dig
Arrangør: AOF Randers. VIA University Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3, Randers C
Underviser: Svend Brinkmann. "Kend dig selv! stod der over Apollontemplet i Delfi i det gamleGrækenland. I nyere tid er udsagnet fortolket som en opfordring til at gå påopdagelse i ens eget indre..

Man skal kende sig selv for at kunne udvikle sigpersonligt, realisere sine indre potentialer eller blive den bedste udgave afsig selv. Ofte er selvudviklingen anset som en nødvendighed, ikke bare iprivatlivet, men også på arbejdet.

Grækerne mente dog formentlig noget andet med udsagnet: Nemlig atman først og fremmest skal kende sig selv som et menneske. Altså som et væsenmed visse almene karakteristika, der lever sit liv sammen med andre. At kendesig selv som et menneske er derfor et dannelsesprojekt, som er noget andet endindividuel selvudvikling. Men hvad er egentlig et menneske? Hvor kan et modernemenneske hente ressourcer til at forstå, hvad et menneske er? Og hvordanrealiserer man overhovedet sin menneskelighed?

Disse spørgsmål søger Svend Brinkmann at besvare i foredraget, derbaserer sig på en kommende bog med samme titel. Gennem foredraget introduceresforskellige menneskebilleder herunder det biologiske, rationelle, følende,sociale og religiøse menneske og det diskuteres, om nutidens samfundoverhovedet giver plads til at være menneske. Svend Brinkmann kommer også indpå, hvordan det menneskelige er under pres af en teknologisk udvikling, hvormennesket konstant søges optimeret både psykologisk, medicinsk, neurologisk ogdigitalt.

Hold: 6621211001
Vis kort