Viser 2 events i Frederikssund Kommune mellem 16. jan. og 14. feb. 2021

Pris: Entré: 0-70 kr
Hjemmeside: Se hjemmeside
Willumsens Museum Jenriksvej 4, Frederikssund
Willumsens Museum præsenterer J.F Willumsen i selskab med den vigtigste eksponent for ekspressionismen i Tyskland, Ernst Ludwig Kirchner, i den første store præsentation af kunstneren på et dansk kunstmuseum. Sammenstillingen af Kirchner og Willumsen udgør et visuelt overbevisende og nyt perspektiv på en intens, farvestærk og individualistisk forestilling om det figurative maleri i perioden fra 1910'erne til 1930'erne. Den viser ligheder og koblinger mellem de to kunstnere, både hvad angår deres produktion, kunstsyn og kunstneridentitet. Deres sene værker blev skabt i efterdønningerne af ekspressionismens storhedstid, hvor nye avantgardebevægelser havde indtaget den centrale plads på kunstscenen. I samme periode valgte Kirchner og Willumsen at gå i en overraskende ens kunstnerisk retning. Deres bjerglandskaber og figurbilleder vidner om indflydelsen fra den vitalistiske kulturstrømning, der løb gennem Europa, såvel som en tidstypisk påvirkning fra Friedrich Nietzsche. Begge kunstnere iscenesatte naturen og mennesket i naturen i deres malerier, men de var også stærkt selvbevidste, iscenesatte sig selv som kunstnere og forsøgte at kontrollere receptionen af deres værk og eftermæle gennem en ublu selvmytologisering

Udstillingen " Ord og billeder 2"

Fredag den 1. januar til lørdag den 15. maj 2021, kl. 14.
Pris: Fri entré
Odd Fellow Palæet Lundevej 27, Frederikssund
Kunstudstillingen " Ord og billeder 2" med kunstneren Margit Enevoldsen, Tulstrup ved Hillerød, kan ses ved henvendelse til Oddd Fellow Loge nr. 69 Kunstudvalg / formand Otto Pedersen, mobil 29405525 eller mail: ulla.otto.pedersen@gmail.com.