Thyholm Kirkecenter

Nørregade 17, Hvidbjerg, Thyholm

Wednesday 13 September 2023, 2.30 pm.Lectures

Caféeftermiddag

Velkommen til caféeftermiddag i Thyholm Kirkecenter. Der indledes med kaffebord og fællessang kl. 14:30. Pris kr. 20,-. Arr.: Caféudv., Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø Menighedsråd.

Read more on the website